ಪುನರ್ನವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆರವು

ಪುನರ್ನವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆರವು

Friday, August 8th, 2014

ಪುನರ್ನವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಹಸ್ತ

ಪುನರ್ನವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಹಸ್ತ

Thursday, July 3rd, 2014

ಆ.11: ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯ

ಆ.11: ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯ

Wednesday, August 7th, 2013

ಪುನರ್ನವ ಟ್ರಸ್ಟ್: ಪ್ಲಸ್ ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ

ಪುನರ್ನವ ಟ್ರಸ್ಟ್: ಪ್ಲಸ್ ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ

Saturday, July 6th, 2013

ಪುನರ್ನವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಹಸ್ತ

ಪುನರ್ನವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಹಸ್ತ

Wednesday, July 25th, 2012

ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮಾನವೀಯತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ

ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮಾನವೀಯತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ

Monday, July 23rd, 2012

ಜು.22: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ

ಜು.22: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ

Saturday, July 21st, 2012

ಪುನರ್ನವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

ಪುನರ್ನವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

Tuesday, July 17th, 2012

ಜು.22: ಅಭಿನಂದನೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವು ವಿತರಣೆ

ಜು.22: ಅಭಿನಂದನೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವು ವಿತರಣೆ

Saturday, July 14th, 2012

ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಥಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬೊಡ್ದೋಡಿ

ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಥಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬೊಡ್ದೋಡಿ

Friday, July 13th, 2012

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು

Thursday, July 12th, 2012

ಪುನರ್ನವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಪುನರ್ನವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ

Thursday, July 5th, 2012