ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಥಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬೊಡ್ದೋಡಿ

ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಥಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬೊಡ್ದೋಡಿ

Friday, July 13th, 2012

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು

Thursday, July 12th, 2012

ಪುನರ್ನವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಪುನರ್ನವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ

Thursday, July 5th, 2012

ಪುನರ್ನವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಏಕದಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಪುನರ್ನವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಏಕದಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

Tuesday, January 31st, 2012

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ

Sunday, January 29th, 2012

ಎನ್ನೆಸ್ಸೆಸ್ ಶಿಬಿರ: ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಎನ್ನೆಸ್ಸೆಸ್ ಶಿಬಿರ: ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Wednesday, December 28th, 2011

ಆಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣ ತರಬೇತಿ, ಕಲಿಕೋಪಕರಣ ವಿತರಣೆ

ಆಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣ ತರಬೇತಿ, ಕಲಿಕೋಪಕರಣ ವಿತರಣೆ

Friday, October 28th, 2011

ವೈಕಲ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ 'ಪುನರ್ನವ'ದ ಸಹಾಯಹಸ್ತ

ವೈಕಲ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ‘ಪುನರ್ನವ’ದ ಸಹಾಯಹಸ್ತ

Thursday, June 16th, 2011

ಎಂಡೋ ಪೀಡಿತೆ ಶ್ರುತಿ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಪುನರ್ನವ

ಎಂಡೋ ಪೀಡಿತೆ ಶ್ರುತಿ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಪುನರ್ನವ

Thursday, June 2nd, 2011

ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ

ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ

Thursday, May 19th, 2011